Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Jone Arrubarrena en el Colegio de Abogados de Bizkaia

Alejandro Zugaza

El Ilustre Colegio de Abogados del Señorode Bizkaia y la Fundacin BBK tienen elplacer de invitarle a un encuentro con la artista Jone Arrubarrenaque asistir a la inauguracin dela exposicin el da 10 de septiembrea las19:30 horas.

Bizkaia Jaurerriko Abokatuen BazkunOhoretsuak atseginez gonbidatzen zaituDaniela Arrieta artisteagaz izango dantopaketara. Izan be, artistea erakusketareninaugurazinoan izango da irailaren 10an,19:30etan

ERAKUSKETA EXPOSICIN10-IX / 16-X, 2015

BIZKAIA JAURERRIKO ABOKATUEN BAZKUN OHORETSUA

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DEL SEÑORO DE BIZKAIA

Rampas de Uribitarte, 3 · 48001 Bilbao

www.icasv-bilbao.com

 

EL MAR Y LA FIGURA HUMANA son los elementos caractersticos de la pintura contempornea creada por la artista Jone Arrubarrena.

As, la naturaleza y las composiciones de figuras no son descripciones exactas de nuestro entorno. Nos trasladan a un gnero mayor. La expresin de emociones humanas a travs delpaisaje nos evocan escenas de serenidad, vivencias, recuerdos, comportamientos y estados,momentos vividos juntos al mar.

En definitiva se trata de plasmar nuestra manera de ser, nuestra identidad.Esa luz tamizada de nuestras costas se expresa mediante tonos neutros: azules, grises, violetas,tanto en los paisajes como en los personajes. Un torbellino de color y de luz se aprecia en todoy cada uno de los trabajos.

Su autora deja plena libertad a la definicin de sus propias caractersticas; el sentimiento, la sensacin que provoca el mar en cada uno de nosotros, la evocacin de los sueños ypensamientos. Creando escenas, uniendo el paisaje y la naturaleza con la figura humana.

———————

Itsasoa eta giza figura dira Jone Arrubarrena artistak sortutako pintura garaikidearen elementurik nabarmenenak.

Gauzak horrela, natura eta figuren konposizioak ez dira gure inguruaren deskribapen zehatzak. Genero handiago batera eramaten gaituzte.

Paisaiaren bitartez, giza emozioen adierazpenek itsasoaren ondoan izan ditugun barealdiak, bizipenak, oroitzapenak, portaerak, egoerak eta uneak gogorarazten dizkigute.

Azken batean, gure izateko modua eta gure nortasuna islatzen dira bertan.

Gure kostaldeetako argi iragazi hori tonu neutroen bitartez adierazten da: urdinak, grisak, bioletak, bai paisaietan eta bai pertsonaietan.

Kolorearen eta argiaren zurrunbiloa sumatzen da lan guzti-guztietan.

Egileak erabateko askatasuna uzten du bere ezaugarri propioen definiziorako, sentimendurako, itsasoak gutako bakoitzarengan sorrarazten duen sentsaziorako, ametsen eta pentsamenduen oroitzapenerako.

Eszenak sortzen ditu, eta, bertan, paisaia eta natura giza figurarekin elkartzen dira.